中文

Earlier Photos

teampic

April 16th, 2019

From left to right, behind row: Lin Wang, Guangyue Gao, Xu Wu, Aftab, Mazharul, Fengyang Sun, Xiaojing Zhang, Shuangrong Liu, Junteng Zheng, Mengfan Zhi. From left to right, front row: Fuyuan Chen, Rui Wang, Jifeng Guo, Jiawei Fan, Chunxiuzi Liu, Xuehui Zhu, Kaipeng Fan.

teampic

September 26th, 2017

From left to right: Lin Wang, Meihui Li, Mengfan Zhi, Guangyue Gao, Xuehui Zhu, Mazharul, Aftab, Fengyang Sun, Shuangrong Liu, Liangliang Zhang, Jifeng Guo.

teampic

November 28th, 2016

From left to right: Meihui Li, Lin Wang, Shuangrong Liu, Liangliang Zhang, Fengyang Sun, Jifeng Guo, Jinyan Wu, Kun Tang, Xuehui Zhu.